Výtah – Nejbezpečnější způsob transportu

Fakt102

Z pohledu statistiky jsou kabelový výtahy extrémně bezpečné. Jde v podstatě o nejbezpečnější způsob transportu. Jejich bezpečnosti se nevyrovná žádná jiná alternativa (kromě sezení na místě).

Bylo odhadnuto, že v roce 1998 že 1 z 12 miliónů jízdy výtahem vyústila v něco neobvyklého a většina z těchto událostí byla bezvýznamného charakteru (jako například zaseknuté dveře). Z celkového počtu 20-30 smrtí souvisejících s výtahy ročně, je většina smrtící pro techniky provádějící údržbu (technik spadne do šachty či se zachytí do pohybujících se částí výtahu). Zbytek tvoří většinou lidé, kteří vstoupí do otevřené šachty nebo jsou uškrceni předměty (většinou šálami) zaseknutými ve dveřích. První zaznamenaný případ úmrtí vlivem pádu kabelového výtahu se stal v Thajsku v listopadu roku 2012 a zemřela při něm jedna žena.

Je možné (ačkoliv extrémně nepravděpodobné), že kabely výtahu se mohou přetrhnout, ale veškeré moderní výtahy jsou opatřeny bezpečnostními mechanismy, které zabrání volnému pádu kabiny výtahu. Většina kabin je nesena minimálně 6 kabely, z nichž každý je sám o sobě schopen unést celou váhu zařízení + 25 procent hmotnosti navíc. Dále se přidává zařízení, které detekuje případný sestup výtahu větší rychlostí, než jaká je jeho maximální provozní rychlost, pokud tomu tak je, zařízení scvakne měděné brzdy do kolejniček ve výtahové šachtě. Tyto brzdy rychle výtah zastaví a předejdou případným zraněním (toto zabrzděni proběhne velmi rychle, ale ne naráz, tak aby nezpůsobilo zranění pasažérům samo o sobě). Toto brzdící zařízení se nazývá ,,governor” a bylo vynalezeno Elishou Graves Otisovou. Navíc je ještě na dně výtahové šachty instalován hydraulický brzdící polštář, který tlumí případný prudký náraz výtahové kabiny na dno šachty.

Co je tedy nejnebezpečnější Vašemu životu si shrneme z dostupných statistik (dle počtu úmrtí na miliardu nacestovaných kilometrů), jsou to:

  1.  Motorky – motorky sice tvoří jen 1% dopravních prostředků na silnicích, ale mají na svědomí 20% silničních úmrtí
  2. Chůze
  3. Kola
  4. Lodě
  5. Raketoplány
  6. Automobily
  7. Letadla
  8. Autobusy
  9. Vlaky
  10. Výtahy

Pokud tedy máte kamaráda, který se bojí jezdit výtahem, tak mu vysvětlete, že má mnohem větší pravděpodobnost, že umře zatímco šlape schody vedle, než když pojede oním výtahem ;)

Zdroje pro tento fakt: (ENG – wiki.org) (ENG – eesf.org) (ENG – 961wodz.com) (ENG – rita.dot.gov)