Občanský průkaz u sebe nemusíte nosit

Fakt106,,Dříve byla povinnost nosit u sebe občanský průkaz stanovena zákonem. Odtud asi pochází mýtus, že občanku musíme mít vždy u sebe. To se však v roce 2000 změnilo a v zákoně o občanských průkazech zůstalo pouze ustanovení o tom, že každý občan starší 15 let je povinen “mít občanský průkaz”. Žádný právní předpis však nedává občanům povinnost nosit občanský průkaz stále u sebe.

Prokázat totožnost můžete i bez dokladů

Občan je v zákonem stanovených případech pouze povinen na výzvu policie prokázat svou totožnost. To může učinit několika způsoby. Nejjednodušší samozřejmě je předložit doklad osvědčující totožnost, pokud jej má u sebe. Existují i další situace, kdy se bez dokladu totožnosti dost dobře neobejdete. Např. jste-li předvoláni k soudu, při vyřizování jiných záležitostí na úřadech, při sjednávání půjčky nebo při výběru hotovosti v bance. Není však řečeno, že dokladem musí být zrovna občanský průkaz. Dokladem, který je zároveň veřejnou listinou, je např. také řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud jste k prokázání totožnosti vyzváni policií, lze tak učinit např. také tím způsobem, že se za vás zaručí jiná osoba, která vás zná, a ona sama má doklad totožnosti u sebe. Nacházíte-li se v blízkosti bydliště, můžete se i domluvit, že si pro doklad totožnosti zajdete s policistou domů.

Až v případě, kdy se nepovede totožnost prokázat běžnými způsoby, mohou nastat komplikace v podobě snímání otisků prstů či předvedení na služebnu pro ověření totožnosti v databázi. Opravdu tedy není potřeba mít u sebe občanku, když jdete jen vynést smetí nebo vyvenčit psa. Dokonce ani při řízení motorového vozidla nemá řidič povinnost mít u sebe občanský průkaz. Obecně postačuje, aby měl řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu.”(¹)

Zdroje pro tento fakt: (CZ – ceskatelevize.cz