Nejkratší válka

Fakt115

Nejkratší zaznamenaná válka v historii lidstva.

 

Šlo o krátký konflikt mezi Anglií a Zanzibarem. Angličanům se nelíbil nový sultán Khalid bin Barghash, který se usadil na trůn po smrti předcházejícího pro-anglického sultána Hamada bin Thuwainia. Svůj nesouhlas se rozhodli dát rázně najevo ultimátem k odstoupení. Když se nový sultán nehodlal své čerstvě nabyté pozice vzdát mírovou cestou, tak přesně v 9:00 dal velitel Anglického vojska rozkaz a na palác se krátce po té začala snášet palba z kotvících lodí. Jelikož byl palác ze dřeva, tak tento nápor moc dlouho nevydržel a již během 38 minut se tyčila nad jeho zbytky vlajka Angličanů.

 

Zaslouženou čest si vydobyla posádka jediné bojeschopné lodi Zanzibaru (kterou mimochodem dostali od anglické královny), když zahájila palbu na obléhající lodě. K jejich smůle byla jejich loď však ihned poté potopena. Nutno zmínit, že přeživší posádku okupující vojsko zachránilo pomocí člunů a ušetřilo.

 

Sám sultán z paláce po zahájení obléhání utekl a na místě ponechal cca 500 mrtvých těl svých věrných přívrženců. Na britské straně byl během celého konfliktu zraněn pouze jeden voják a i ten se údajně časem uzdravil.

 

Paradoxně totální válka by dnes možná trvala zhruba stejnou dobu. Možná jen s tím rozdílem, že by v případě nasazení všech lidstvu dostupných zbraní na planetě moc současného života nezbylo…

 

Zdroje pro tento fakt: (ENG – wiki.com)