Povzbuzení pro méně ,,průbojné”:

sablon45

 

Paige Hardenová – vědkyně zabývající se psychologií na Texaské univerzitě v Austinu zkoumala vliv prvních sexuálních dobrodružství a jejich načasování na budoucí vývoj jedinců. Data z tohoto výzkumu pocházela od 1659 párů sourozenců stejného pohlaví. Ztrátu panenství rozčlenila do 3 kategorií – mladší než 15, 15-19 a starší než 19 let.  Ze závěru této studie (viz zdroje) vyplynulo, že s ohledem na budoucnost se nejspíše vyplatí si na první sex chvilku počkat :)

Zdroje pro tento fakt: (ENG – Článek shrnující výsledky studie) (ENG – Samotná studie prof. Hardenové)

Comments are closed