« Nejdelší zvíře

santacruz

Jeden historický exemplář, který měřil 30 metrů